Hủy

​​ໃຫ້​ຄຳປຶກ​ສາ

ສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ

​​ໃຫ້​ຄຳປຶກ​ສາ

ປີ 2007, ບັນດາສະມາຊິກທີ່ມີອຸດົມການດຽວກັນໄດ້ຮ່ວມກັນປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ເປັນເອກກະພາບປະຕິບັດ ບັນດາຂັ້ນຕອນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ການຄ້າ ແລະ ລົງທຶນໂງຍຍ່າຈຼຸງ (ເອັນເອັນຊີ) ຈຳກັດ ຊຳນານການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດຜະລິດຕະພັນຢາ, ອຸປະກອນການແພດ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານເສີມ ແລະ ສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກອື່ນໆ. ຕະຫຼາດສຳຫຼັບເຄື່ອນໄຫວຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ແມ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

ຫຼັງຈາກເປັນເອກກະພາບກັນແລ້ວ, ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ເລີ່ມລົງມືເຂົ້າໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ, ແຕ່ວ່າບັນດາເຄືອຂ່າຍນີ້ແມ່ນໄດ້ເອົາຊື່ຂອງ ບໍລິສັດ ອື່່ນ ( ບໍລິສັດ ການຢາແທັງຮັ່ງ ຈຳກັດ ຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ ການຢາໂກດູຟາຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ສປປ ລາວ)

ປີ 2008, ບໍລິສັດ ການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດເອັນເອັນຊີ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຫ້ອງການສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໜ້າແມ່ນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ໃນເວລານີ້, ບັນດາເຄືອຂ່າຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວໂດຍໃຊ້ຊື່ຂອງ ບໍລິສັດ ອື່ນໄດ້ຍົກຍ້າຍກັບມາໃຫ້ ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ຢ່າງເປັນທາງການ. ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດ ໄດ້ມີພ້ອມບັນດາພະນັກງານທີ່ມີປະສົບການ, ມີພ້ອມສາຍພົວ ພັນກັບລູກຄ້າ ແລະ ສາຍພົວພັນກັບບັນດາຜູ້ສະໜອງ. ປີ 2008 ກໍ່ແມ່ນປີທີ່ ບໍລິສັດ ເລີ່ມປ່ຽນແປງພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງແຂງແຮງ

ປີ 2011, ບໍລິສັດ ເອັນເອັນຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍທຸລະກິດອຸປະກອນໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ

ປີ 2012, ບໍລິສັດ ການຄ້າ ແລະ ລົງທຶນໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ-ຫວຽດ ນາມ. ບໍລິສັດ ມີໜ້າທີ່ແມ່ນຕົວເຊື່ອມສະໜອງສິນຄ້າມາລາວ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍທຸລະກິດບັນດາລາຍການສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກລາວ ແລະ ໄທຢູ່ຫວຽດນາມ. ຢູ່ລາວ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ ແລະ ການຄ້າໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ ຈຳກັດ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຄ່າຍຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ຜະລິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງບັນດາປະຕູແກ້ວ, ປະຕູມ້ວນຊະນິດຕ່າງໆ. ທຸລະກິດອຸປະກອນໄຟຟ້າໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ)

ຫ້ອງສະຫມຸດ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.