Hủy

9 ວິທີແກ້ເມົາຄ້າງ*

9 ວິທີແກ້ເມົາຄ້າງ*

1. ເຄື່ອງດື່ມ ວິຕາມິນ ທີ່ສ່ວນປະກອບຂອງ Vitamin C ແລະ Vitamin B ທີ່ຊ່ວຍລຸດອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ແກ້ປວດຫົວໄດ້ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນການດື່ມນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍ ເພາະການດື່ມເຫຼົ້າເບຍໜັກ ເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍມີໂອກາດເສຍນ້ຳໄປຫຼາຍ

 

 

2. ນ້ຳສົ້ມຄັ້ນ, ໄຂ່ຕົ້ມ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງ: ເພາະນ້ຳສົ້ມຄັ້ນມີ Vitamin c ທີ່ຊ່ວຍແກ້ເມົາຄ້າງໄດ້ ແລະ ສາມາດຊົດເຊຍການເສຍນ້ຳກໃນຮ່າງກາຍ ສ່ວນໄຂ່ຕົ້ມແມ່ນມີທາດ Protein ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຈັບສານພິກດໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເຂົ້າໜົມປັງເຮັດໜ້າ ທີ່ດູດຊຶມສານພິດ ແລະ ປ້ອງກັນການຮາກໄດ້

         

3. ຢາລຸດກົດ ເພື່ອປັບສົມດູນ ເມື່ອມີອາການແສບທ້ອງຫຼັງດື່ມໜັກ ຍ້ອນ Alcohol ມີລິດເປັນກົດຈຶ່ງເຂົ້າໄປກັດກະເພາະ ຢານີ້ສາມາດລຸດຄວາມເປັນກົດຄືນຄວາມສົມດູນ ແລະ ລຸດອາການເຈັບປວດທ້ອງໄດ້ ແລະ ຄວນດື່ມນ້ຳຫຼາຍໆ ເພື່ອຊ່ວຍລົດກົດອີກທາງ

 

 

4. ການດື່ມກາເຟປຸກໆ ສາມາດແກ້ອາການເມົາຄ້າງໄດ້ນັ້ນກໍຍ້ອນຄວາມຂົມ, ນອກນີ້ຍ້ອນໃນກາເຟ ມີ Cafein ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມດັນໃນເລືອດເຮັດໃຫ້ຂັບ Alcohol ອອກຈາກກະແສເລືອດໄດ້ໄວຂຶ້ນ (ໝາຍເຫດ: ບໍ່ຄວນດື່ມຫຼາຍເກີນໄປ)

 

5. ເກືອແຮ່ແກ້ກະຫາຍ ຫຼັງຈາກດື່ມໜັກ ເຮົາຈະຮູ້ສຶກວ່າ ຮ່າງກາຍ ສູນເສຍນ້ຳໄປຫຼາຍ ແລ້ວການທີ່ຈະຂັບສານມຶນເມົາອອກຈາກຮ່າງກາຍ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ນ້ຳຈຳນວນຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເກືອແຮ່ ຈຶ່ງເໝາະທີ່ສຸດຄວນດື່ງເປັນປະຈຳໃນມື້ ເພາະມັນຈະຊ່ວຍປັບສົມດູນໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ

 

6. ຢາແກ້ປວດ ແລະ ນອນພັກ ເພື່ອແກ້ອາການເຈັບຫົວ ແລະ ໃຫ້ ຮ່າງກາຍໄດ້ພັກຜ່ອນ (ໝາຍເຫດ ການກິນຢາເກີນຂະໜາດ ອາດເກີດອັນຕະລາຍແກ່ຊີວິດ)

       

7. ອອກກຳລັງກາຍ ເພື່ອຂັບ Alcohol ເປັນການອອກກຳລັງກາຍເບົາເບົ່າ ເຊັ່ນການແລ່ນ ຫຼື ວິດພື້້ນເພື່ອໃຫ້ເຫື່ອອອກ ຍ້ອນສານ Alcohol ຈະຖືກຂັບອອກມາກັບເຫື່ອ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ ດື່ມ ເກືອແຮ່ຕາມ

8. ດື່ມນ້ຳຂີງ ເພາະການດື່ມຫຼື ກິນອາຫານທີ່ເຜັດຮ້ອນຈະຊ່ວຍໃຫ້ດັງ ແລະ ຫຼອດລົມໂລ່ງສະບາຍ ຫາຍໃຈສະດວກ. ນ້ອກຈາກນັ້ນນ້ຳຂີງຍັງຊ່ວຍແກ້ອາການປວດຫົວ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ຂັບ Alcohol ອອກມາໄດ້ດີຂຶ້ນ.

9. ກ້ວຍຫອມ ເນື່ອງຈາກ potassium ທີ່ຢູ່ໃນກ້ວຍ ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂາດນ້ຳ ແລະ ເຄືອບກະເພາະໄປໃນໂຕ. ກ້ວຍຫອມຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມ Alcohol ໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຂັບອອກໄດ້ໄວຂຶ້້ນ.

 

 

ສະໜັບສະໝູນວິທີແກ້ເມົາຄ້າງ ທີ່ໂດຍ ເມັດຟູແກ້ເມົາຄ້າງ 

ດື່ມໜັກ ຈັດເຕັມ ຕ້ອງເມັດຟູ ແກ້ເມົາຄ້າງ 1ເມັດຕໍ່ນ້ຳ 120ml

ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ, ສຸບເປີ້ມາເກັດ ແລະ ມິນິມາກທົ່ວປະເທດ

 

 

 

 

 

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.