Hủy

7 ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

7 ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

7 ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ ເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ

ການຄົ້ນຄ້ວາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງວິຖີຊີວິດ ເເມ່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນແມ່ຍິງມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນມະເຮັງເຕົ້້ານົມທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ 7 ສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 

01 ຈຳກັດການດື່ມເຫຼົ້າ-ເບຍ.

ຍິ່ງທ່ານດື່ມເຫຼົ້າ-ເບຍ ຫຼາຍເທົ່າໃດ, ທ່ານກໍ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນຂອງເຫຼົ້າທີ່ມີ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ  ແມ່ນສາມາດດື່ມໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ 01 ຈອກຕໍ່ມື້, ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເຫຼົ້າ-ເບຍໃນປະລິມານໜ້ອຍ ກໍ່ຍັງສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກ.

 

02 ຫ້າມສູບຢາ.

ມີຫຼັກຖານຍັ້ງຢືນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກ່ຽວພັນລະຫວ່າງການສູບຢາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເລັງເຕົ້ານົມ, ຍິ່ງໂດຍສະເພາະໃນແມ່ຍິງທີ່ ໝົດປະຈຳເດືອນ.

 

 

03 ຄວບຄຸມນ້ຳໜັກຂອງທ່ານໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ.

ການເປັນໂຣກອ້ວນ ຫຼື ອ້ວນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງ ໂດຍສະເພາະຖ້າອ້ວນໃນໄວກາງຄົນ, ຫຼັງຈາກ ໝົດປະຈຳເດືອນ.

 

 

04 ອອກກຳລັງກາຍສະໝໍ່າສະເໝີ.

ການອອກກຳລັງກາຍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຮັກສານໍ້າໜັກຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ເເລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບດີຢ່າງໜ້ອຍຄວນອອກກໍາລັງກາຍ 150 ນາທີຕໍ່ອາທິດ(ອອກກໍາລັງກາຍທໍາມະດາ) ຫຼື 75 ນາທີຕໍ່ອາທິດອາທິດ(ອອກກໍາລັງກາຍເເບບໜັກ), ບວກກັບການຝຶກຝົນຄວາມເເຂງເເຮງຢ່າງໜ້ອຍ 02 ຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ.

 

 

05 ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ເເມ່ນມີບົດບາດໃນການປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ຖ້າທ່ານລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ດົນເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງຈະສົ່ງຜົນໃນການປ້ອງກັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ.

 

 

06 ຈຳກັດປະລິມານ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ.

ການປິ່ນປົວດ້ວຍຮໍໂມນ ສົມທົບເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3-5 ປີ ເເມ່ນສາມາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ຖ້າທ່ານ ກຳລັງໃຊ້ ຮໍໂມນ ສຳລັບກໍລະນີ ໝົດປະຈຳເດືອນ, ເເມ່ນໃຫ້ປຶກສາ ທ່ານໝໍ ຢ່າງລະອຽດ ຫຼື ຫາທາງເລືອກປິ່ນປົວເເບບອື່ນ ເເລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາໃນໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານ ກຳລັງໃຊ້ຮໍໂມນ ຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍທ່ານໝໍ.

 

 

07 ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດກັບລັງສີ ແລະ ມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການຖ່າຍພາບລັງສີທາງການແພດ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງ tomography, ເຊິ່ງເເມ່ນໃຊ້ລະດັບລັງສີທີ່ສູງ, ເຊິ່ງມີຜົນການວິໄຈກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວເນື່ອງລະຫວ່າງລັງສີ ເເລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ສະນັ້ນ, ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການສາຍລັງສີ ຫຼື ເຮັດໃນເມື່ອຍາມຈໍາເປັນທີສຸດ.

 

 

ເເຫຼ່ງທີ່ມາ: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/womens-health/in-depth/breast-cancer-prevention/art-20044676

 

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.