Hủy

8 ຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ເເມ່ຍິງຖືພາ 1-3 ເດືອນ ບໍ່ຄວນເຮັດ

8 ຂໍ້ຫ້າມ ທີ່ເເມ່ຍິງຖືພາ 1-3 ເດືອນ ບໍ່ຄວນເຮັດ

ໃນຊ່ວງທຳອິດຂອງການຖືພານັ້ນ ເປັນຊ່ວງເວລາຂອງການປ່ຽນແປງໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮູບຮ່າງ, ຮໍໂມນ ແລະ ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງຄ່ອຍໆຈະເລີນເຕີບໂຕ ສະນັ້ນແມ່ຖືພາຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນເລື່ອງຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ກຽມພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ. ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂໍ້ຫ້າມສຳລັບຄົນຖືພາ 3 ເດືອນທຳອິດມີດັ່ງນີ້:
1. ບໍ່ຄວນຫາຊື້ຢາມາກິນດ້ວຍຕົວເອງໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ ແລະ ຄວນກິນແຕ່ຢາທີ່ໝໍສັ່ງ ເພາະຢາບາງປະເພດອາດຈະສົ່ງຜົນບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ.
2. ບໍ່ຄວນກິນອາຫານທີ່ປຸງບໍ່ສຸກ ເພາະອາດຈະມີເຊື້ອແບັກທີເຣຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕິດເຂົ້າໄປສູ່ລູກນ້ອຍໃນທ້ອງໄດ້.
3. ຫຼີກລ່ຽງບ່ອນທີ່ມີມົນລະພິດ, ບໍລິເວນທີ່ມີລົດຕິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ຖືພາຕ້ອງສູດດົມຄວັນພິດ.
4. ເລີກສູບຢາ ຫຼື ຢູ່ໃຫ້ໄກຈາກບ່ອນທີ່ມີຄົນສູບຢາ ເພາະສານນິໂຄຕິນໃນຢາສູບຈະສາມາດທຳລາຍສະໝອງຂອງລູກນ້ອຍໄດ້.
5. ງົດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພາະຈະໄປທຳລາຍຈຸລັງປະສາດເຮັດໃຫ້ລູກນ້ອຍມີປັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການຈື່ຈຳ, ຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ, ສາຍຕາສັ້ນ, ດັງແໝບ ແລະ ອື່ນໆ.
6. ພະຍາຍາມບໍ່ຄຽດ ເພາະຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງລູກນ້ອຍ ແລະຍັງ ເພີ່ມໂອກາດໃນການຫຼຸລູກອີກດ້ວຍ
7. ບໍ່ຄວນອົດອາຫານ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາຂອງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງ
8. ບໍ່ຄວນໄປແຊ່ນ້ຳຮ້ອນ ຫຼື ອົບອາຍນ້ຳເພາະຈະເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ແລະ ອົກຊີແຊນໄປລ້ຽງລູກນ້ອຍໃນທ້ອງບໍ່ພຽງພໍ ສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ, ເກີດກ່ອນກຳໜົດ ຫຼື ເດັກນ້ອຍນ້ຳໜັກຕ່ຳກວ່າກຳໜົດ

ຈຸດເດັ່ນ

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.