Hủy

ອາຫານບຳລຸງຂໍ້ 6 ປະເພດ ຕ້ານໄພຂໍ້ເສື່ອມ

ອາຫານບຳລຸງຂໍ້ 6 ປະເພດ ຕ້ານໄພຂໍ້ເສື່ອມ

1. ຄວນກິນອາຫານທີ່ອຸດົມດ້ວຍທາດການຊີ ເພາະແຮ່ທາດຊະນິດນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ກະດູກ ແລະ ລົດຄວາມສ່ຽງການເກີດໂຣກກະດູກຜ່ອຍ ໄດ້ແກ່: ໂຍເກິດ, ເນີຍແຂງ, ບ໊ອກໂຄລີ່, ຜັກກາດນາ, ປານ້ອຍໆ, ງາດຳ, ເຕົ້າຫູ້...


2. ກິນໝາກໄມ້ສົ້ມແທນເຂົ້າໝົມຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂໍ້ຫຼາຍກວ່າ
ວິຕາມິນຊີ ແລະ ສານແອນຕີ້ອອກຊີແດ້ນໃນໝາກໄມ້ສົ້ມຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງການເກີດໂຣກຂໍ້ເຂົ່າເຊື່ອມໄດ້


3. ເພີ່ມສີສັນໃຫ້ອາຫານ
ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີ່ມີສີສັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: ໝາກເລັ່ນສີແດງ, ຫົວກາລົດສີແສດ, ກະລຳປີສີມ່ວງ, ເຂົ້າໂພດ ຫຼື ໝາກອຶສີເຫຼືອງ, ຜັກໃບສີຂຽວຊະນິດຕ່າງໆ ເພາະໃນຜັກເຫຼົ່ານີ້ບຳລຸງໄປດ້ວຍສານແອນຕີິອອກຊີແດ້ນ


4. ກິນປາທະເລນ້ຳເລິກຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2-3ຄັ້ງ
ໂດຍສະເພາະປາແຊວມ່ອນ ແລະ ປາແມັກເຄີເຣວ ເພາະມີໂອເມກາ3ສູງ ສານອາຫານຊະນິດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ແຂງແຮງ ແລະ ລົດອາການປວດອັບເສບຂອງຂໍ້ ໂດຍຫຼີກລ່ຽງການປຸງດ້ວຍນ້ຳມັນເພື່ອລົດປະລິມານແຄລໍຣີ່


5. ລົດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີຄາເຟອິນ
ສານຄາເຟອິນໃນກາເຟຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບທາດການຊີອອກທາງປັດສາວະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະດັບທາດການຊີໃນຮ່າງກາຍເສຍຄວາມສົມດູນ ແລະ ເກີດການສະຫຼາຍທາດການຊີໃນກະດູກມາໃຊ້ແທນ


6. ກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບວິຕາມິນຄົບຖ້ວນ
ການກິນວິຕາມິນຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ຂາດໄປ ເຊັ່ນ: ວິຕາມິນມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການສ້າງກະດູກ, ສ້ອມແຊມເນື້ອເຍື່ອ, ຊ່ວຍບຳລຸງກ້າມເນື້ອອ້ອມຮອບຂໍ້

ຈຸດເດັ່ນ

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.