Hủy

How to ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນການກວດສຸຂະພາບ

How to ກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນການກວດສຸຂະພາບ

ເລື່ອງການກວດສຸຂະພາບເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມໄວເຮັດວຽກ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ສູງອາຍຸ. ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18-60 ປີຂຶ້້ນໄປ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການປ້ອງກັນການເກີດ ແລະ ຢັບຢັ້ງໂຣກຕ່າງໆທີ່ລີ້ຢູ່ພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ. ເນື່ອງຈາກບາງໂຣກອາດຈະບໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ເຮົາຮູ້ໃນໄລຍະທຳອິດ ແລະ ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ໂຣກລຸກລາມຈົນເປັນຕາຕົກໃຈ ຈົນບາງຄັ້ງອາດເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະໂຣກຊຳເຮື້ອຢ່າງ: ມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆ, ໂຣກເບົາຫວານ, ໂຣກໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ໂຣກຫົວໃຈ ຫຼື ໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ. ເຊິ່ງໂຣກເຫຼົ່ານີ້ຫາກໄດ້ຮັບການກວດໃນໄລຍະທຳອິດກໍຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນການກວດສຸຂະພາບກໍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີໃນການໄປກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມ ເພື່ອຄວາມແມ່ນຍຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງຜົນການກວດ.
1.    ອົດອາຫານກ່ອນການກວດສຸຂະພາບ
ກ່ອນການກວດສຸຂະພາບຄວນງົດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 8-10 ຊົ່ວໂມງໂດຍແບ່ງດັ່ງນີ້:
-    ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກວດລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຄວນງົດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 6 ຊົ່ວໂມງ.
-    ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກວດໄຂມັນໃນເລືອດ ເຊັ່ນ: ຄໍເຣັດສະເຕີຣອລ, ໄຕກີເຊີຣອລ, HDL, LDL ຄວນງົດອາຫານເຄື່ອງດື່ມຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຊົ່ວໂມງ.
ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ເນື່ອງຈາກອາດເຮັດໃຫ້ກະທົບເຖິງຜົນການກວດບາງຢ່າງຂອງແພດໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມຫຼັງຈາກເຈາະເລືອດແລ້ວສາມາດດື່ມນ້ຳ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ.
2.    ການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ
ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການກວດສຸຂະພາບຄວນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເນື່ອງຈາກການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນ ບໍ່ພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດມີຄ່າສູງກວ່າປົກກະຕິ ດັ່ງນັນ, ການນອນຫຼັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍຕ້ອງນອນປະມານ 7-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ດີ ແລະ ຍັງສາມາດສໍາພັດໄດ້ເຖິງຄວາມສົດຊື່ນເມື່ອຕື່ນຂຶ້ນມາອີກດ້ວຍ.
3.    ຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນກວດສຸຂະພາບຢູ່ໃນຊ່ວງກ່ອນມີ ຫຼື ຫຼັງມີປະຈຳເດືອນ 7 ມື້
ຜູ້ຍິງບໍ່ຄວນກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ວງລະຫວ່າງກ່ອນມີປະຈຳເດືອນ ແລະ ຫຼັງມີປະຈຳເດືອນ 7 ມື້ ເນື່ອງຈາກອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການກວດ ໂດຍສະເພາະເເມ່ນທາງນໍ້າປັດສາວະ ດັ່ງນັ້ນຫາກມີປະຈຳເດືອນຂະນະກວດກໍຄວນແຈ້ງໃຫ້ແພດຮູ້ກ່ອນ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງການກວດສຸຂະພາບໃນຊ່ວງນັ້ນໄປເລີຍ.
4.    ນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ສະບາຍຕໍ່ການກວດຮ່າງກາຍ
ການກຽມຕົວໃຫ້ພ້ອມກ່ອນການກວດສຸຂະພາບ ຂໍ້ຕໍ່ມາຄື ການນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ສະດວກຕໍ່ການກວດຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງປ່ຽນເຄື່ອງກ່ອນການເອັກສະເລ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຜູ້ຍິງຄວນຫຼີກລ່ຽງການນຸ່ງເສື້ອຊ້ອນທີ່ເປັນໂຄງເຫຼັກ ແລະ ງົດໃສ່ເຄື່ອງປະດັບທຸກປະເພດທີ່ເປັນໂລຫະ.
5.    ຫຼີກລ່ຽງການດື່ມ-ກິນ ຂອງຫວານໆ 
ກ່ອນການເຂົ້າກວດສຸຂະພາບຄວນຫຼີກລ່ຽງ ການດື່ມ-ກິນ ຂອງຫວານໆເພາະອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີລະດັບນ້ຳຕານທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິ ເເລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນກວດຜິດດ່ຽງໄດ້.
6.    ງົດດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ
ງົດດື່ມເຄື່ອງດື່ມມີ່ມີທາດເຫຼົ້າທຸກປະເພດຢ່າງໜ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງ ເນື່ອງຈາກທາດເຫຼົ້າມີຜົນຕໍ່ການກວດປັດສາວະ ແຕ່ຖ້າຫາກລືມງົດກໍຄວນແຈ້ງໃຫ້ແພດຮູ້ກ່ອນການກວດສຸຂະພາບ.

 

ເມື່ອຮູ້ດັ່ງນີ້ເເລ້ວ ເຊື່ອວ່າຕໍ່ໄປຫຼາຍທ່ານທີ່ເຂົ້າມາອ່ານຄົງຈະເຂົ້າໃຈ ເເລະ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຂັດເພື່ອທີ່ຈະໄຫ້ຜົນກວດພະຍາດອອກມາຖືກຕ້ອງ ເເລະ ເເມ່ນຍໍາທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຈະເປັນຜົນດີຕໍ່ຕົວທ່ານເອງ ເເລະ ຕໍ່ການຮັກສາຂອງເເພດໝໍອີກດ້ວຍ.

ຈຸດເດັ່ນ

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.