Hủy

4 ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືພາຕ້ອງເລີກເຮັດ

4 ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບຜິດໆ ຖ້າບໍ່ຢາກຖືພາຕ້ອງເລີກເຮັດ

ບັນຫາ “ຖືພາແບບບໍ່ພ້ອມ” ໃນໄວຫຼຸ້ນ ສາເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເນື່ອງຈາກການຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເລື່ອງວິທີການຄຸມກຳເນີດ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຄຸມກຳເນີດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ເຊິ່ງຫາກໃຜຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເປັນພໍ່ແມ່ຄົນໃຫ້ຢຸດເຮັດວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.    ຫຼັ່ງນອກ ແລະ ກັ້ນອະສຸຈິ
ການຫຼັ່ງນອກ ແລະ ການກັ້ນອະສຸຈິບໍ່ໃຫ້ໄຫຼເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດນັ້ນເປັນວິທີຄຸມກຳເນີດທີ່ນິຍົມເຮັດຫຼາຍໃນໄວຫຼຸ້ນເພາະສະດວກ, ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເຮັດໄດ້ທຸກເມື່ອ ແຕ່ການກັ້ນບໍ່ໃຫ້ອະສຸຈິເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຄອດນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ເລີຍວ່າຈະກັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ເພາະອະສຸຈິບາງໂຕອາດຈະຕິດມາກັບສານຫຼໍ່ລື່ນທີ່ອອກມາໃນຂະນະທີ່ມີເພດສຳພັນແລ້ວ. ສະນັ້ນແລ້ວ ການຫຼັ່ງນອກ ຫຼື ການກັ້ນອະສຸຈິຈຶ່ງເປັນການຄຸມກຳເນີດທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ຳຫຼາຍ.
2.    ລ້າງຊ່ອງຄອດລັງການມີເພດສໍາພັນ
ການລ້າງຊ່ອງຄອດ ໂດຍການສີດນ້ຳເຂົ້າໄປເພື່ອລ້າງເອົາຄາບອະສຸຈິອອກມາ ເຊິ່ງວິທີການຄຸມກຳເນີດແບບນີ້ເປັນວິທີທີ່ບໍ່ແນະນຳສຸດ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ພາຍໃນຊ່ອງຄອດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນຊ່ອງຄອດປ່ຽນໄປ ເຊິ່ງຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການຕິດເຊື້ອຕ່າງໆເຂົ້າໄປ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າຫາກໃຊ້ນ້ຳທີ່ມີດ່າງປະສົມເຂົ້າໄປລ້າງຊ່ອງຄອດຈະຊ່ວຍໃຫ້ບໍ່ຖືພາ ເຊິ່ງເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດ ເພາະນ້ຳທີ່ເປັນດ່າງຈະເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຄອດບໍ່ມີຄວາມສົມດູນ ແຖມຍັງເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລົດຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາຢ່າງທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ.
3.    ປັດສາວະທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ມີເພດສຳພັນ
ການປັດສາວະທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ມີເພດສຳພັນນັ້ນ ຄວາມຈິງແລ້ວຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອຂອງທໍ່ປັດສາວະ ເພາະຫຼັງຈາກມີເພດສຳພັນຈະມີໂອກາດຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສາວະສູງ. ການທີ່ປັດສາວະອອກມາທັນທີຈະຊ່ວຍລົດຄວາມສ່ຽງການຕິດເຊື້ອໃນທາງເດີນປັດສາວະໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາຢ່າງທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈ.
4.    ໜ້າ 7 ຫຼັງ 7
ໜ້າ 7 ຫຼັງ 7 ຫຼື ໃນທາງການແພດເອີ້ນວ່າ: Fertility Awareness Method ຄືການມີເພດສຳພັນກ່ອນມື້ທີ່ຈະເປັນປະຈຳເດືອນ 7ມື້ ແລະ ຫຼັງຈາກມື້ທຳອິດທີ່ເປັນປະຈຳເດືອນອີກ 7ມື້ ເຖິງວ່າຈະເປັນວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ດີກວ່າວິທີອື່ນທີ່ໄດ້ເວົ້າມາ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາເຊັ່ນກັນ ເພາະວິທີນີ້ເໝາະສຳຫຼັບຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ປະຈຳເດືອນມາປົກກະຕິຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ບໍ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ປະຈຳເດືອນຄາດເຄື່ອນ ແລະ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເລືອດທີ່ອອກມາຄືເລືອດປະຈຳເດືອນແທ້ໆບໍ່ແມ່ນເລືອດທີ່ເກີດຈາກບາດ ຫຼື ຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ

ເຫັນໄດ້ວ່າບໍ່ມີວິທີການໃດທີ່ຈະສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າຈະບໍ່ຖືພາ 100% ແຕ່ຈະດີກວ່າຖ້າເວລາມີເພດສຳພັນ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ເພາະເປັນວິທີການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳທີ່ສຸດ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືພາ ແຕ່ກໍຍັງປ້ອງກັນໂຣກຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.

ຈຸດເດັ່ນ

ຫ້ອງສະຫມຸດ

ຜະລິດຕະພັນ

Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.