Hủy

ເຄື່ອງຮົມ ຫູ ດັງ ຄໍ NA90/Rossmax

ເຄື່ອງຮົ່ມດັງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວລະບົບທາງເດິນຫາຍໃຈ.
310.000 kip

ເຄື່ອງຮົ່ມດັງ NJ 100 ROSSMAX

ເຄື່ອງຮົ່ມ ຫູ ດັງ ຄໍ
270.000 kip

Eucapsoft

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການໄອ, ຄໍອັກເສບ, ເຈັບຄໍ, ແສບຄໍ, ສຽງແຫບ ແລະ ຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ.
7.200 kip

Tyrotab

ສັບພະຄຸນ: -ປິ່ນປົວພະຍາດກ່ຽວກັບຄໍ: ອັກເສບຄໍ, ອັກເສບອາມີດານ, ອັກເສບຫຼອດສຽງ -ບັນດາພະຍາດກ່ຽວກັບປາກ: ປາກອັກເສບ, ລີ້ນອັກເສບ, ເຫງືອກອັກເສບ ແລະ ອັກເສບອ້ອມແຂ້ວ.
8.400 kip

Donakyn

ສັບພະຄຸນ: ບັນເທົາອາການປວດເຊັ່ນ: ກະດູກຂໍ່ພິກ, ເຈັບຫຼັງ, ເຈັບຂໍ່ກະດູກ, ປະດົງຂໍ່, ເຈັບກ້າມເນື້ອ, ເອັນພິກ, ເຈັບຫຼັງຜ່າຕັດ, ບັນເທົາອາການປວດຫົວ, ເຈັບແຂ້ວ,ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ
42.000 kip

TK Extra

ສັບພະຄຸນ: ແກ້ອາການເຈັບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ, ເຈັບແຂ້ວ, ເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນ, ປວດເມື່ອຍກ້າມເນື້ອ, ເຈັບອັນເນື່ອງຈາກຖືກບາດເຈັບ *ອັກເສບຂໍ່ກະດູກ, ອັກເສບຜົ້ງດັງໄດ້ຜົນໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ
22.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.