Hủy

Cefuroxime 500

ສັບພະຄຸນ: ຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈເທິງ ແລະ ລຸ່ມ: ອັກເສບຫູສ່ວນກາງ, ອັກເສບຜົ້ງ, ຊຶມເຊື້ອແຂ້ວປາກ, ອັກເສບອາມີດານ, ອັກເສບຄໍຫອຍ, ອັກເສບປອດ, ອັກເສບຫຼອດລົມກະທັນຫັນ ແລະ ການກຳເລີບກະທັນຫັນຂອງໂລກອັກເສບຫຼອດລົມຊຳເຮື້ອ ຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບປັດສະວະ - ລະບົບສືບພັນ: ອັກເສບພົກຍ່ຽວ, ອັກເສບໝາກໄຂ່ ຫຼັງ- ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ອັກເສບທໍ່ປັດສະວະ. ໂລກໜອງໃນ ຊຶມເຊື້ອຜິວໜັງແລະເນື້ອອ່ອນ: ຝີ, ໜອງ, ຕຸ່ມຜຸພອງ
35.000 kip

Ofloxacine 200mg

ສັບພະຄຸນ: ປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອຕ່ອມລູກຫມາກ, ລະບົບສືບພັນ (ຍົກເວັ້ນພະຍາດຫອນໄກ່), ປິ່ນປົວຕິດເຊື້ອກະດູກ, ຕິດເຊື້ອລະບົບຫາຍໃຈ, ຫູ, ດັງ, ຄໍ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ລະບົບຖ່າຍເທ
36.000 kip

Cephalaxin 500mg

ສັບພະຄຸນ: ຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈເທິງ ແລະ ລຸ່ມ: ອັກເສບຫູສ່ວນກາງ, ອັກເສບຜົ້ງ, ຊຶມເຊື້ອແຂ້ວປາກ, ອັກເສບອາມີດານ, ອັກເສບຄໍຫອຍ, ອັກເສບປອດ, ອັກເສບຫຼອດລົມກະທັນຫັນ ແລະ ການກຳເລີບກະທັນຫັນຂອງໂລກອັກເສບຫຼອດລົມຊຳເຮື້ອ ຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບປັດສະວະ - ລະບົບສືບພັນ: ອັກເສບພົກຍ່ຽວ, ອັກເສບໝາກໄຂ່ ຫຼັງ- ອ່າງໄຂ່ຫຼັງ, ອັກເສບທໍ່ປັດສະວະ. ໂລກໜອງໃນ ຊຶມເຊື້ອຜິວໜັງແລະເນື້ອອ່ອນ: ຝີ, ໜອງ, ຕຸ່ມຜຸພອງ
63.000 kip

Meko coramin

21.000 kip

vasranta

ສັບພະຄຸນ: ປິ່ນປົວປ້ອງກັນການເຈັບໜ້າເອິກ, ປິ່ນປົວອາການກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຕາຍ. ຊ່ວຍປິ່ນປົວບັນດາອາການໜ້າມືດ, ຫູອື້, ກຸ່ມ ອາການ Meniere ຊ່ວຍປິ່ນປົວໃນກໍລະນີປະສາດຕາບົກຜ່ອງເນື່ອງມາຈາກການໄຫຼວຽນຂອງ ເລືອດ, ຫຼອດເລືອດຢູ່ຈໍຕາຖືກບາດເຈັບ
15.000 kip

Tragutan ຊະນິດກີນ

ສັບພະຄຸນ: ຂ້າເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ປາກ, ຊ່ວຍແກ້ໄອຍ້ອນອັກເສບຄໍ.
26.500 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.