Hủy

ເຄື່ອງຮົມ ຫູ ດັງ ຄໍ NA90/Rossmax

ເຄື່ອງຮົ່ມດັງ ຊ່ວຍປິ່ນປົວລະບົບທາງເດິນຫາຍໃຈ.
310.000 kip

ວັດແທກນ້ຳຕານໃນເລືອດ Beurer GL50

ມີຫຼາຍຄົນທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດເບົາຫວານມີບັນຫາບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວນທີ່ຈະໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກເອງຢູ່ທີ່ບ້ານຫຼືບໍ່?. ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຜູ້ປ່ວຍໂລກເບົາຫວານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປປິ່ນປົວແລະແນ່ນອນຈຸດປະສົງຂອງການປິ່ນປົວພະຍາດເບົາຫວານແມ່ນເພື່ອຄວບຄຸມລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໃຫ້ດີເພື່ອປ້ອງກັນອາການແຊກຊ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ປ່ວຍເບົາຫວານຕ້ອງກວດກາເບິ່ງເລືອດຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປະຈໍາແລະໃຊ້ຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ມື້.
554.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.