Hủy

ໜາດ​ສ້ອຍ

​ປັບ​ສົມ​ດູນ​ຮອບ​ປະ​ຈຳ​ເດືອນ, ບຳ​ລຸງ​ເລືອດ,ດີລົງຂາວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມົດລູກເຂົ້າອູ່ໄວຫຼັງຈາກຄອດລູກ
15.000 kip

​ຝຸ່ນ​ເສີມ​ນ້ຳ​ນົມ ມາ​ມາ-ມິວ

ບຳ​ລຸງ​ເລືອດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່, ມີ​ນ້ຳ​ນົມ​ພຽງ​ພໍ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ ແລະ ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນແມ່ຜິດກໍາອີກດ້ວຍ
29.000 kip

Tonogen

ສູດຕຳລາເສີມໄພສະນາການທີ່ດີເລີດຈາກອາເມລິກາ ແມ່ແຂງແຮງເພື່ອໃຫ້ເດັກມີການພັດທະນາທີ່ສົມບູນແບບ
73.000 kip

NC mama DHA ເອັນຊີ ມາມາ ດີເອັຈເອ

ວິຕາມິນສຳລັບແມ່ທີ່ກຳລັງຖືພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ
35.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.