Hủy

Eucapsoft

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນອາການໄອ, ຄໍອັກເສບ, ເຈັບຄໍ, ແສບຄໍ, ສຽງແຫບ ແລະ ຊ່ວຍຂ້າເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ.
7.200 kip

Tyrotab

ສັບພະຄຸນ: -ປິ່ນປົວພະຍາດກ່ຽວກັບຄໍ: ອັກເສບຄໍ, ອັກເສບອາມີດານ, ອັກເສບຫຼອດສຽງ -ບັນດາພະຍາດກ່ຽວກັບປາກ: ປາກອັກເສບ, ລີ້ນອັກເສບ, ເຫງືອກອັກເສບ ແລະ ອັກເສບອ້ອມແຂ້ວ.
8.400 kip

Tragutan ຊະນິດກີນ

ສັບພະຄຸນ: ຂ້າເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ປາກ, ຊ່ວຍແກ້ໄອຍ້ອນອັກເສບຄໍ.
26.500 kip

Tragutan

ສັບພະຄຸນ: ຂ້າເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈ ແລະ ຊ່ອງປາກ, ຊ່ວຍແກ້ອາການໄອຍ້ອນອັກ ເສບຄໍ.
7.000 kip

contussin New

ສັບພະຄຸນ: ປິ່ນປົວອາການຂອງພະຍາດທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈເທິງເຊັ່ນ: ອັກເສບດັງພູມແພ້, ອັກເສບດັງພ້ອມໄອມີຂີ້ກະເທີ່.
6.000 kip

STREPTANA

ສັບພະຄຸນ: ຊ່ວຍເຫຼືອການປິດທາງເດີນຫາຍໃຈ, ຫຼຸດຜ່ອນອາການໄອ, ອາການໄອເນື່ອງຈາກເປັນຫວັດ, ເຈັບຄໍ, ສຽງແຫບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົມຫາຍໃຈຫອມ.
75.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.