Hủy

Loxolox

ຢາກະດູກ
80.000 kip

Calci 500

30.000 kip

Fit Joints

ປິ່ນປົວຂໍ່ກະດູກ
55.000 kip

KHOPTISON - S

ຊ່ວຍປິ່ນປົວຕົ້ນເຫດຂອງພະຍາດເຈັບຂໍ່ກະດູກ,ປວດເມື້ອຍຕາມຂໍ່ກະດູກ,ຂໍ່ກະດູກແຂງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບປວດຕາມກ້າມຊີ້ນໃນເວລາອອກກໍາລັງກາຍໜັກໄດ້
95.000 kip

E-COX 120 (ETORICOXIB 120mg)

ວິ​ທີການທີດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ອັກ​ເສບ​ຂໍ່ ແລະ ພະ​ຍາດ Gout ຢາບໍ່​ກ​ະ​ທົບ​ເຖິງ​ກະ​ເພາະ ແລະ ໜ້າ​ທີ່​ການ​ຂອງ​ເມັດ​ເລືອດ​ນ້ອຍ ແລະ ກັນປ້ອງກັນຂໍ່ກະດູກເຊື່ອມນໍາອີກ
45.000 kip

ປາດົງ ເອັນຊີ ເຟັງຊີ

ແກ້ປາດົງ , ມຶນຕີນມຶນມື,ແກ້ບວມ,ຊ່ວຍເພີ່ມການໄຫຼວຽນເລືອດໄປຫາເສັ້ນປະສາດ ແລະ ບັນດາຂໍ່ຕໍ່ຕ່າງໆ
40.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.