Hủy

AZIFUL-S KIT

ຊ່ວຍປິ່ນປົວພະຍາດລົງຂາວ, ໜອງໃນ
36.000 kip

Midancef 500mg

ຊ່ວຍປິ່ນປົວອາການຊຶມເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈເທິງແລະລຸ່ມ: ອັກເສບຫູສ່ວນກາງ,ອັກເສບຜົ້ງດັງ,ຊຶມເຊື້ອແຂ້ວປາກ,ອັກເສບອາມີດານ ແລະ ອັກເສບຄໍຫອຍ ຂະໜາດບັນຈຸ: Cefuroxime 500mg
48.000 kip

SEFXIM TABLETS 200mg

ໃຊ້ປິ່ນປົວໃນກໍລະນີຕິດເຊື້ອທີ່ເກີດຈາກບັນດາແບັດທີເຣຍທີ່ໄວຕໍ່ຢາເຊັ່ນ: - ຕິດເຊື້ອທາງລະບົບຫາຍໃຈເທິ່ງ: ອັກເສບຕິດເຊື້ອໃນລໍາຄໍ,ອັກເສບອາມີດານ,ອັກເສບຫູສ່ວນກາງ ແລະ ອັກເສບຜົ້ງດັງ
18.000 kip

Midancef 250mg

ປິ່ວປົວພະຍາດຜິວໜັງ,ອັກເສບອາມິດານ,ອັກເສບຜົ້ງດັງ,ອັກເສບຫູສ່ວນກາງ ແລະ ຄໍ
35.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.