Hủy

ມາກອັດປາກ 5ສີ

ມາກອັດປາກ5ສີຕໍ່1ກັບ ໜາໃສ່ສະບາຍ
15.000 kip

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Karcher WD 2 Premium

Karcher WD2 ດູດ​ຝຸ່ນ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ດູດ​ທີ່​ແຮງ ພະລັງງານພິເສດ - ເຕັກໂນໂລຢີ​ທີ່​ທຳ​ສະ​ໄໝສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງສົມບູນທຸກ​ຂີ່ຝຸ່ນ​ເປື້ອນ​ແຫ້ງ ແລະ ປຽກ. ດ້ວຍຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ແຂງ​ແກ່ນ, ​ປະ​ຫຍັດ​ພະ​ລັງ​ງານພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ​ເສີ​ມສະດວກສະບາຍ​ທີ່ສຸດ - ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ​ແຫ້ງ ແລະ ປຽກ Karcher ສະ​ໜອງ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ກາ​ລ່າ​ລົດ
1.900.000 kip

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hiclean HC 30

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hiclean HC 30 ປະຈຸບັນຕາມທ້ອງຕະຫຼາດມີເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຫຼາຍຊະນິດກັບຫຼາຍຍີຫໍ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເພື່ອເລືອກໄດ້ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມກັບວຽກເຮັດອະນາໄມແມ່ນສຸດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຊອກພົບໃນທ້ອງຕະຫຼາດ. ດ້ວຍເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຂອງຍີຫໍ້ Hiclean ແມ່ນທ່ານຈະໝັ້ນໃຈບໍ່ຕ້ອງເລືອກອັນອື່ນອີກຍ້ອນນີ້ແມ່ນເຄື່ອງທີ່ສຸດດີເລີດດ້ວຍແຮງດູດຊຸບເປີ້ແຮງດູດຝຸ່ນປຽກ, ຝຸ່ນແຫ້ງ.
1.630.000 kip

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hiclean HC 15

ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hiclean HC 15 ເພື່ອເລືອກໃຫ້ຕົນເອງຊຸດເຄື່ອງດູດຝຸ່ນອຸດສາຫະກຳໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດກໍ່ຄືໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານເຮັດອະນາໄມອຸດສາຫະກຳແມ່ນເລືອກເຄື່ອງດູດຝຸ່ນອຸດສາຫະກຳ HiClean ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ, ດ້ວຍແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກໄທທີ່ຜູ້ໃຊ້ເຊື່ອໝັ້ນໃນຄຸນນະພາບຂອງມັນ ດ້ວຍພະລັງງານ 1200W , 2400W, 2600W , 3600W ແລະ ບໍລິມາດເຕົ້າບັນຈຸຂຶ້ນເຖິງ 15L,30L,70L,80L ,90L ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນ Hiclean ກຳຈັດສະອາດຢ່າງວ່ອງໄວບັນດາຮອຍເປື້ອນ, ຄຽງຂ້າງກັນນັ້ນມັນຍັງສາມາດດູດແຫ້ງ ແລະ ດູດນໍ້າບັນດາຮອຍເປື້ອຍອຸດສາຫະກຳ, ສະດວກໃຊ້ສຳລັບທຸລະກິດກໍ່ຄືບັນດາໜ່ວຍງານເຮັດບໍລິການດ້ານອະນາໄມ. ໜ້າທີ່ການ: ດູດແຫ້ງ/ດູດນໍ້າ ແລະ ບັນດາຂີ້ຝຸ່ນເປື້ອນອຸດສາຫະກຳ, ນຳໃຊ້ເໝາະສົມສຳລັບຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ, ບໍລິສັດ, ໂຮງງານ, ບໍລິການອະນາໄມ... ອອກແບບອຸດສາຫະກຳ, ທົນທານ, ສວຍງາມ, ໝັນຄົງ
1.450.000 kip
Giấy phép số: 540/GP-TTĐT ngày 09/03/2015 của Sở thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội
© 2016 nncpharma.la - nncpharma.vn. All Rights Reserved.